Uncategorized

Repurchase Agreement Uitleg

11 Apr , 2021   David  

Afgelopen weken las u van alles over de Fed en de Repomarkt. Wat is een Repo? Repo, staat voor Rekaufvertrag. Een Repo is eigenlijk niets meer of minder dan dat de ene partij kort geld aan de andere partij met een liquid asset als onderpand. De ECB kan ook`s (transactie buyout contract puts wederverkoop) inzetten als monetair instrument om de liquiditeit van de banken op korte termijn te benvloeden. A reverse pension contract, or “reverse pension,” is the purchase of securities with the agreement to sell them at a higher price at any given time. For the party that sells the guarantee (and agrees to buy it back in the future), it is a buy-back (RP) or repo contract; for the other end of the transaction (purchase of security and consent to the sale in the future), it is a reverse repurchase agreement (RRP) or Reverse Repo. Voor jargon repurchase agreement. Een overeenkomst om een obligatie te verkopen voor een bepaalde prijs, met een gelijktijdige overeenkomst om de obligatie op een latere datum terug te kopen te gen een vandageste vastlde prijs. Restwaarde… Voor Nr. 1 uitgeleend, staat Nr.

1 aan staatspapier er tegenover. It is due niet of nauwelijks defaultrisk. De uitleg van Wikipedia is overigens ook prima. Het is dus prima te achterhalen wat een Repo is en wat de Fed op deze markt doet: An RRP differs from backs buy/sell in a simple but clear way. Purchase/sale agreements document each transaction separately and provide a clear separation in each transaction. In this way, each transaction can be legally isolated, without the other transaction being fully feasible. On the other hand, the RRPs have legally documented every step of the agreement under the same treaty and guarantee availability and right at every stage of the agreement. Finally, the warranty in an RRP, although the security is essentially acquired, usually never changes the physical location or actual property.

If the seller is late to the buyer, the warranties must be physically transferred. When the Federal Reserve`s open market committee intervenes in open market transactions, pension transactions add reserves to the banking system and withdraw them after a specified period; Rest first reverses the flow reserves, then add them again. This instrument can also be used to stabilize interest rates, and the Federal Reserve has used it to adjust the federal funds rate to the target rate. Reverse repurchase agreements (RRPs) are the end of a pension purchase agreement. These financial instruments are also called secured loans, buy-back/sale loans and loans for sale/buyback. Under a pension contract, the Federal Reserve (Fed) buys U.S. Treasury bonds, U.S. government securities or mortgage-backed securities from a primary trader who agrees to resell them within one to seven days; an inverted deposit is the opposite.

This is how the Fed describes these transactions from the perspective of the counterparty and not from its own point of view. Repo staat voor eenKaufvertrag. Kort gezegd, het is een lening put onderpand die in principle maar eén dag loopt. Een voorbeeld: bank A heeft geld nodig en heeft staatsobligaties die kunnen dienen als onderpand. Bank B heeft geld `over` en is wel bereid dit aan bank A te lenen, mits ze de staatsobligaties krijgt als onderpand. De volgende dag zal de positie weer teruggedraaid worden waarbij bank A de eerder verkochte staatsobligaties weer terugkoopt en bank B het leningsbedrag plus een kleine rentevergoeding ontvangt. (In de praktijk worden de repo es vaak doorgerold naar de volgende dag en dus niet dagelijks weer teruggedraaid). Een meer gesofisticeerde vorm van Securities lending in borrowing is de Repo, een afkorting van het Engelse `REPurchase Operation` (wederinkoop-operatie), in het Nederlands ook wel `ces-retrocessie` genoemd.

Comments

comments